Smart-tradeIL

מניית MUR - המשך מהלך מומנטום כלפי מעלה.

לונג
NYSE:MUR   Murphy Oil Corporation
החברה נמצאת בסקטור המוצרים הבסיסיים

נמצאת בדשדוש תקופה ארוכה, נראה כי מתחילה את המהלך לכיוןן ה31, העסקה תעשה על מהלך המומנטום הקצר בדרך.

מבחינת אינדיקטורים, אפשרי לקבל יומיים-שלוש דל תיקון שלאחר מכן נוכל לקבל את המהלך כלפי מעלה.

במידה והעסקה תגיע לSL, תישקל אפשרות להיכנס בעסקה נוספת במחירים הנמוכים עם אותו היעד.

יציאה חלקית ביעד כרגיל.

* אין באמור המלצה *

תגובות