rafiash

תיאור התפתחותו של טרייד שהתבצע בגרף היומי, בעזרת גרף חודשי וגרף

לונג
NYSE:NAV   None
אביא כאן היום סיפור טכני מתמשך.
תיאור התפתחותו של טרייד שהתבצע בגרף היומי, בעזרת גרף חודשי וגרף שבועי.
עזרים (כלים) טכניים מפורטים להלן:
מתנד ה-RSI, רמות תמיכה/ התנגדות, תעלה מקבילה יורדת, סטייה שלילית, סטייה חיובית, תבנית גרפית-"תחתית כפולה" וניהול טרייד.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.