dov1007

אחוז מניות מעל ממוצע 200 בנאסדק

INDEX:NCTH   Nasdaq Comp Stocks Above 200-Day Average
מניות הfang מהווים כ48.7 % ממשקל הנאסדק 100! -פירסמתי גרף ב19.12
החל מאיזור יולי ניתן לראות בבירור שהאחוז המניות מעל ממוצע 200 חוצה את ה70% כלפי מטה
כיום רק 47% מהמניות מעל ממוצע 200 קרי משקל השפעת הfang גדלה עוד יותר.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.