eyal676

3DRIVE PATTERN--NDX

שורט
TVC:NDQ   US 100 INDEX
נאסדק 100-החוזה/שורט
תבנית 3DRIVE --תבנית ריברסל וחלק מתורת גלי אליוט
בתבנית המודגמת בגרף נראה סדרה של 3 שיאים עולים,כשהרעיון הוא
למקם פקודת SELL LIMIT בסיום גל 3 על פי חוקי התבנית ליעד הרווח.
פרייס אקשן רצוי לכניסה לטרייד כדלקמן;
בגל 3 נחפש נר היפוך/שוטינג סטאר לכניסה לשורט-סטופ בגבוה של הנר
נוכל לראות גם סטייה דובית במתנד הRSI המרמזת על היחלשות המומנטום של הטרנד
ובנוסף ירידה במחזורים ככל שעלינו/ QQQ .
שימו לב שגבוה מס 3 בניגוד ל2 הגבוהים שלפניו הוא נר שסגר נמוך ממחיר הפתיחה.
אז איך עושים מזה כסף ?
2 אפשרויות;נחכה לפריצת המחיר את רמת 1.272/PRZ ואחכ לשבירה מטה של אותו איזור
ואז נכנס לשורט כשהסטופ ימוקם בגבוה של נר הפריצה/ההיפוך...או שנמתין גם לבדיקה
של הרמה שנשברה מטה לכניסה בטוחה יותר ליעדים המסומנים בגרף.
אפשרות נוספת היא כניסה לשורט מיידי באישור השבירה מטה של נר יום שישי וכמובן שנצטרך
לקחת בחשבון מבחינת הסטופ אפשרות של סקוויז ודחיפה נוספת מעלה לשתיית סטופים לפני
שהמהלך אכן יתחיל.
חוקי התבנית אם תרצו לבדוק ולמדוד בעצמכם;
התבנית מתחילה מ 0 -רמת התנגדות שנפרצה והפכה לשמש כרמת תמיכה,
3 גלים עולים שדוחפים מעלה בטרנד העולה כשאחרי כל גל עולה נראה תיקון/AB-של 0.618
פיבו לגל העולה הקודם לו.
הגל הבא 2 צריך להסתיים באיזור ה 1.272 פיבו E של הגל המתקן A.
כאשר המחיר מתקרב לגל 3 ב-1.272 פיבו E של גל מתקן B אזי נחפש פרייס אקשן מתאים
לכניסה לטרייד שורט כשיעד הרווח יהיה רמת מחיר 0.618 פיבו של כל תנועת התבנית מ0 עד 3.
שיהיה בהצלחה חברים.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.