eyal676

נאסדק 100--שורט

שורט
TVC:NDQ   US 100 INDEX
NDX-שורט
טכני-שבירת קו מגמה עולה ויציאה מהתעלה העולה
ובנוסף שבירת ממוצע 20 בלבן המשמש כתמיכה למדד
מ 3.4.20 כשכל זאת לאחר שקיבלנו דאבל טופ עם
סטייה דובית במתנדים-תוביל לשורט במדד לרמות
התמיכה המסומנות...10365 שבירת רמה זאת תוביל ל 9740.
פונדמנטלית-מלחמת הסחר המתחדשת בין ארהב לסין שמלווה
בסגירת שגרירויות והמאבק על השליטה בטכנולוגיה בעולם
בצירוף הבועה שנוצרה במניות ה FAANG תוביל להערכתי
לתיקון במדד בתבנית M כמומחש.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.