eyal676

נאסדק 100--מעלה מעלה מעלה

לונג
TVC:NDQ   US 100 INDEX
נאסדק 100-מדד הטכנולוגיה
מצרף גרף המדגם תרחישים להמשך העליות
ואיזור מחיר לתיקון פוטנציאלי מתבקש.
רמות ויעדים על הגרף.
אין באמור המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.