Yamit2000

NEO נאוג'ונומיקס מיתמרת לה...

לונג
NASDAQ:NEO   NeoGenomics, Inc
NEO שייכת לענף הרפואה.
נאוג'ונומיקס מתמחה בשירותי בדיקת גנטיקה של סרטן ושירותי מידע. החברה מספקת לרשות הרופאים את אחד מתפריטי הבדיקה המקוונים הממוקדים ביותר בתחום האונקולוגיה בעולם, שיסייעו להם באבחון וטיפול בסרטן.
יצאה מטווח הדשדוש בפריצה משמעותית לאחר שהודיעה על השקת שלוש בדיקות ביופסיה נוזליות לסרטן ריאות מתקדם שמשדרגות לכל הדעות את שירותיה הן לטובת המטופלים והן לרופאים המטפלים בחולים.
נקודות נוספות להתייחסות:
 אינדיקטורים תומכים בכיוון האמור
 מחזורי מסחר בעליה
 יתכן תיקון/מימושים לפני המשך עליות – יש לעקוב אחר תנועת המחיר.
 לתשומת לב: עתידה לדווח ב 28 ביולי

למעקב מעל 35 ליתר בטחון, מעל רמה זו יש לה הרבה ספייס, או המתנה לתיקון ותיזמון ריברסל.,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.