liormeitar

NIO - מרכז תעלה עולה.

NYSE:NIO   NIO Inc
כפי שניתן לראות NIO נמצאת בתעלה עולה יפה מאוד.
בכל פעם שהיא פותחת מתחת למרכז התעלה היא מקבלת נר ירוק וכל פעם שהיא פותחת מעל מרכז התעלה היא מקבלת נר אדום. האם זה חוק? לא. אבל כרגע זה משהו מובהק שקרה במספר פעמים האחרונות.
ניתן לשים לב שגם ביום הקריסה הגדול, היא הגיעה לתחתית התעלה והתהפכה למעלה.
יהיה מעניין לראות בשישי איפה היא תפתח ובהתאם איפה היא תסיים.

בהצלחה לכולם.