liormeitar

JUST DO IT

לונג
NYSE:NKE   Nike, Inc
אהלן,
כולנו מכירים את נייקי, מעצמה בינלאומית.
הגרף מייצר נר פטיש על רמת תמיכה משמעותית, וזאת לאחר מימוש אגרסיבי בעקבות הדוחות האחרונים.
חברת ערך שיודעת לעבוד ולייצר רווח משנה לשנה.

אין באמור המלצה!

תגובות