yedidyakalfa

נורסטאר

לונג
yedidyakalfa מעודכן   
TASE:NSTR   NORSTAR
נורסטאר

בנקודה מעניינת כעת, מתקרבים ל5 מיליון מחוסנים בישראל, עסקיה מסביב לעולם משתפרים, פדיונות ושכירויות עולים אט אט.

מבחינה טכנית, יצאה מתעלה יורדת ובונה כעת תעלה עולה, נמצאת כרגע בהתכנסות משולש, מצפה לתנועה מעלה ע"פ ההגיון, שבירה מטה תוביל לירידה לתמיכה, בתרחיש כזה אעדיף ולהיכנס שוב.

MFI&RSI בעלייה, OBV מתחיל להתעורר, מאמין ומקווה שבימים הקרובים כסף רב יכנס פנימה עם פתיחת הקיונים בארץ.

יעדים מסומנים, מעל 2200 יגיע 2475, התנגדות חזקה בתקווה שתיפרץ תוביל ל3144 בתור התחלה.

בוצעה כניסה היום ב2150, אין המלצה.
הערה:
נחלשת היום בעקבות מצב השוק בישראל,
ירידה סבירה והגיונית.
בשלב זה לא מצפה לתנועה חדה מטה מכיוון שנמצאת בשיא ההתכנסות,
נקווה לפריצה מעלה.
סטופ למהלך מתחת לנמוך של היום.
אין המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.