nen6000

מניית NUS - שוברת מגמה ותמיכה

שורט
nen6000 מעודכן   
NYSE:NUS   Nu Skin Enterprises, Inc.
מניית NUS - החברה מפתחת ומפיצה מוצרי יופי ובריאות ברחבי העולם.

המניה שוברת מגמה ותמיכה עם נפחים סבירים, סוחר סולידי יחכה לעוד נר אישור אדום ורצוי שיהיה עם נפחים מעל הממוצע.

האינדיקטורים גם הם מסמנים על מומנטום שלילי.

יעדים וסטופ על הגרף.

בימים כאלו של אי ודאות נדרשת שימת לב גבוהה הרבה יותר מהרגיל על מעקב אחרי העסקאות וניהולם התקין והשקול ולא שגר ושכח ולתת לפקודות לעשות את שלהם.

אין באמור המלצה לפעולה.


עסקה פעילה:
יעד ראשון הושג