NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
צפיות ‎159‎
2
בעזרת התמיכה ויותר מכך בעזרת עמית והסרטן שלה הצלחתי להוסיף קו קבוע במתנד ה rsiבכל גרף שאני פותח
אני מצרף את המסך שלי שניתן לראות בו שמעל לקו ה 50 ב rsi האזור הוא ירוק!!!- במצב כזה לרוב לא איכפת לי עם המניה עולה או יורדת
צירפתי עיגולים לאיתות קנייה
מרובעים לאיתות מכירה

בשיטה זו אני יכול לעשות מהלכים גדולים במניה ולא להיות חשוף לרעשי רקע
ראו את המהלך של nvda
משתמש בו גם למניות בארץ

תגובות