NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
זירמת כסף ב22 לינואר באופציות
כניסה 537$
טייר פרופיט=590-600$

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.