NASDAQ:OPK   Opko Health, Inc
צפיות ‎48‎
0
OPK-נמצאת בתעלה עולם לאחר אישור לנר המשך של עליות בנוסף אחכה לקבל אישור להמשך עלייה בנוסף נמצאת בתמיכה אלכסונית תעניין לכניסה לאחר חציית שיא גדול היסטורי אחרון. והתנגדות אופקית אעשה את העסקה עם דטופ צמוד מכיוון שנכנסה לאיזור המכירות יתר.