NASDAQ:OPK   Opko Health, Inc.
OPK-נמצאת בתעלה עולם לאחר אישור לנר המשך של עליות בנוסף אחכה לקבל אישור להמשך עלייה בנוסף נמצאת בתמיכה אלכסונית תעניין לכניסה לאחר חציית שיא גדול היסטורי אחרון. והתנגדות אופקית אעשה את העסקה עם דטופ צמוד מכיוון שנכנסה לאיזור המכירות יתר.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.