hartk1994

איזור התנגדות וממוצע 50

שורט
NASDAQ:OPK   Opko Health, Inc.
מניית opk עוסקת בתחום טכנולוגיה בריאות
נמצאת כרגע על איזור התנגדות וממוצע 50
במגמת ירידה מאוגסט
הטריגר נר אוקר מלווה במחזור מסחר גבוה יחסית ליום הקודם
איזור תמיכה הבא הוא מחיר 3 ולאחר מכן 1
אין באמור לעייל המלצה אלא למטרת לימוד
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.