eldad2305

מניית ORA

לונג
NYSE:ORA   Ormat Technologies, Inc
צפיות ‎55‎
2
מניית ORA הינה חברת אורמת טכנולוגיות , מניה דואלית ישראלית.
מבחינה טכנית:
המניה מייצרת את מודל האיסוף, ניתן לראות כי מצאה תמיכה במחיר 73.00.
סטיית חיובית במתנד RSI וסגרה מעל ממוצע 20.
תחשב חיובית מעל 82.00.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, ניתוח המניה ללמידה בלבד.

תגובות