yedidyakalfa

Oak Street Health מעקב

NYSE:OSH   Oak Street Health, Inc
מניית OSH ,
בירידה מתמשכת,
מאז הנפקתה השנה.
בימים האחרונים לאחר ירידה לשפל כל הזמנים,
מציגה ניסיון לבלום ולייצר מהלך עולה.

גם כאן,
התכנסות מעניינת ותבנית Three White Soldiers ,
העשויה לרמז על המשך עליות.
מחזורי המסחר בימים האחרונים גם כן מעידים על איסוף סחורה.

בפריצת ההתנגדות הקרובה,
אכניס חצי כמות.
בפריצת האזור המסומן - האלכסון היורד,
אכפיל כמות (ככל הנראה מעל 45$.
סטופ 42.24$,
מסכן כ4.5% סה"כ.
יעדים אפשריים בפריצה - 45$, 48.4$,54% וכו,
כמובן שנתקדם בענווה ובסבלנות תחנה תחנה.
לא בהכרח שנגיע לכלל היעדים.

מדגיש כי מדובר במניה בעייתית,
לא רווחית אך יכולה לשרוד להערכתי עוד כשנה - מייעד אותה למסחר קצר.
חובה לעבוד עם סטופ.
כניסה בטוחה - בפריצה בלבד.

לכרגע מעקב בלבד.
אין המלצה באמור לעיל.
עסקה פעילה: פורצת היום עם נר יפה,
שווה לעקוב 💎
מעל 45.17$ תיהיה בטוחה יותר.

44.16$ 🎯
הערה: יצאה עם רווח מזערי