Yamit2000

נתוני אופציות- כיצד להגיע אליהם

השכלה
INDEX:PCAP   Put Call Ratio Aapl
סרטון זה מהווה היכרות מהירה לכמה מכלי TradingView הזמינים לסוחרי אופציות.
ישנם מספר כלים ברמת היכרות הזמינים לכולם.
חפש את נפחי הקולים והפוטים הכוללים ונתונים ייחודיים נוספים הזמינים דרך תיבת החיפוש.
כדי להתחיל, הקלידו PUT/CALL VOLUME או OPTIONS בתיבת החיפוש,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.