dov1007

פייזר pfe- האם תחלק לנו דיבידנד

NYSE:PFE   Pfizer, Inc
צפיות ‎46‎
2
המניה סיימה מהלך מרשים של עליה , אחד מהם בגאפ עקב דוחות והדיבדנד
למעשה יוצרת תבנית d.top אל גם מלבן שרוחבו 10 $
פריצה והתבססות מעל 51.5 היעד של התבנית 10 דולר
מצוינים 2 רמות במידה והמניה תתקן וירצו לממש רווחים