Samuel12_1980

$PHOE - מניית הפניקס גרף יומי

TASE:PHOE   PHOENIX
במצב של התכנסות לידי הכרעה שתבחן אולי השבוע.
במידה ותפרוץ את הקו האלכסוני מעל, יכולה להוציא את היעדים שמצויינים על הגרף.
במקרה של חזרה אחורה לבחון את קו מגמה עולה מלמטה.

נקודה שצריכה להשמר - 1640, או לפחות סחירות המניה סביב הערך הזה.

לא להמלצה
למעקב.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.