Samuel12_1980

$PHOE - מניית הפניקס גרף יומי

TASE:PHOE   PHOENIX
צפיות ‎87‎
1
במצב של התכנסות לידי הכרעה שתבחן אולי השבוע.
במידה ותפרוץ את הקו האלכסוני מעל, יכולה להוציא את היעדים שמצויינים על הגרף.
במקרה של חזרה אחורה לבחון את קו מגמה עולה מלמטה.

נקודה שצריכה להשמר - 1640, או לפחות סחירות המניה סביב הערך הזה.

לא להמלצה
למעקב.

תגובות