eldad2305

מניית PING

לונג
NYSE:PING   Ping Identity Holding Corp
צפיות ‎39‎
1
מניית PING מסקטור התוכנה.
המניה ירדה חזק מחודש פברואר.
מחודש מרץ ועד היום המניה מצאה תחתית חזקה ולא יורדת ממחיר 21.50
המניה מייצרת את מודל האיסוף ונתמכת על תמיכה במחיר 21.50.
עליה מעל מחיר 23.20 יהווה אישור לתחילתו של גל עליה חדש.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כל הכתוב לעיל לשם למידה בלבד ואין לראות זו כהמלצה של קניה ומכירה של הנכס.

תגובות