segevr

מחיר יעד 56$ PLTR

לונג
NYSE:PLTR   Palantir Technologies Inc.
ניתוח טכני: 31/1/21
בתמונת המאקרו אנחנו נמצאים במגמת עליה מרשימה מאוד! הנתמכת על ידי ווליום חזק בעליות והחלשות הווליום בתיקונים (סימן הכר למגמה עולה)
ממוצעים:
כרגע המניה נסחרת כ40% מעל הממוצע האקספוננציאלי 50.
עוד לא קיים ממוצע 200!
רמות תמיכה:

23.44 (פיבוט חודשי)
28.16 (פיבוט שבועי)
31.2 (התנגדות קודמת)
35 (גרף)

רמות התנגדות:

40 (התנגדות סגירה)
43.6 (פיבוט שבועי)
45 (גרף)
56.70 (פיבוט חודשי)

מבחינת גלים: (מצורף גרף בתמונה)

כרגע אנחנו בגל מס 3, עם יתכנות גבוהה שזהו הגל המורחב שלנו אם וכאשר החברה תדווח בעוד שבוע וחצי דוחות טובים אנחנו נראה כניסה גדולה של משקיעים שינצלו את רמת המחירים בשביל החזקה לטווח ארוך.
לגל הנוכחי יתכנו 2 מצבים אפשריים האחד זה מה שציינתי למעלה והשני שזה ההסתברות הנמוכה יותר שהגל הזה יהווה מבנה זהה לגל הראשון ואז נראה התרחבות רק בגל החמישי, ואנחנו צפויים להכנס לגל הרביעי מהר יותר מהצפוי. (גל מתקן)

מבחינת RSI:

בסגירה של יום שישי הוא הגיע ל64.8 נקודות, חזר לטווח הנורמה (קו הבריאות) ושמירה על הקו הזה ומעלה מעלה את הסיכוי להמשך עליות כל הוא לא פורץ את ה80/85 אנחנו במצב נהדר, והתיקון יהיה פחות אגרסיבי.

מתנד הVHF:

אחרי היפוך מגמה שחווינו ב0.22 המתנד עולה בהדרגה כאשר נמצא מעל הEMA 14, וכל עוד ישאר מעליו אנחנו נמשיך בגל 3, כאשר יפגשו השניים דבר זה יכול לסמן את תחילת היפוך המגמה (כניסה לגל 4) עד אשר יתהפכו בפעם הבאה. כרגע יש לו אפשרות להגיע לפחות עד ל0.71 באותה המגמה.
באופן כללי אני צופה למניה מחיר יעד של 56$ וסגירה חודשית מעל 45$, כל עוד הדוח יעמוד בציפיות והחברה תמשיך לשגר אלינו חוזים חדשים.
*** אין באמור המלצה לבצע כל פעולה על המנייה.
*** אינני יועץ/ מנהל השקעות, יש לנהוג בתבונה עם המידע שנכתב בפוסט.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.