Smart-tradeIL

מניית PNW - שורט במידה ותיתקל בהתנגדות

שורט
NYSE:PNW   Pinnacle West Capital Corporation
החברה נמצאת בסקטור התשתיות.

ניתן לראות כי המניה שברה קו תמיכה משמעותי בעקבות הדו"ח האחרון שלאחריו התחילה לתקן כלפי מעלה.
במידה ולא תצליח לחצות את רמת מחירים 89.5 ותאותת מטה, ניתן להיכנס למהלך שורט.


כרגע האינדיקטורים מראים על כניסה כספים למניה, ברגע שיראו אחרת הדבר יאשר את הכיוון.

* אין באמור המלצה *

תגובות

נכנסתי לשורט כמו שכתבת, נראה מה יהיה
השב