eyal676

PRAA-לונג

לונג
NASDAQ:PRAA   PRA Group, Inc
PRAA-פיננסים/אשראי
43.70
דוח מאתמול שהפתיע בפעם ה4 ברציפות
הן באומדן הרווחים והן בהכנסות.
העלאת דירוג השבוע מגי.פי.מורגן.
טרנד עולה-כניסה ללונג בפריצת הגבוה
יעדים על הגרף.
שימו לב מה קרה לאחר הדוח הקודם/מודגש.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות