eyal676

PRAA-לונג

לונג
NASDAQ:PRAA   PRA Group, Inc
PRAA-פיננסים/אשראי
43.70
דוח מאתמול שהפתיע בפעם ה4 ברציפות
הן באומדן הרווחים והן בהכנסות.
העלאת דירוג השבוע מגי.פי.מורגן.
טרנד עולה-כניסה ללונג בפריצת הגבוה
יעדים על הגרף.
שימו לב מה קרה לאחר הדוח הקודם/מודגש.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.