eldad2305

מניית PRGO

לונג
NYSE:PRGO   Perrigo Company plc
צפיות ‎88‎
2
מניית PRGO (פריגו) מסקטור הבריאות.
בהיבט הפונדמנטלי: חברה רווחית, הכנסה חיובית, תשואות חיוביות, מחיר יעד אנליסטים 52.60
בהיבט הטכני: המניה בתוך תעלה עולה של הטווח הבינוני.
אתמול המניה יצר נר אוקר על קו מגמה תחתון של התעלה.
המניה תעניין מעל ממוצע 200 להמשך עליות.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות