orglaizer

PRGO לונג

לונג
NYSE:PRGO   Perrigo Company plc
*פריגו במגמת עלייה ב2019, מהלך עולה חזק בימים האחרונים.
*נכון לעכשיו שוברת התנגדות מהותית באזור ה57$
*צריך לחכות לראות המשך עליות בשביל לאשר את הפריצה.
*יש 2 התנגדויות קטנות בדרך אבל ההתנגדות הרצינית הבאה היא באזור ה67$
*התהפכות למטה תראה על פריצת שווא ותהווה איתות שלילי למנייה.

אין באמור המלצה!!

NYSE:PRGO
הערה: *עדכון, לאחר הסתכלות נוספת שמתי לב שהמנייה נמצאת בתעלה עולה, ההתנגדות המהותית הבאה לפי התעלה צריכה להיות באזור ה60 בנוסף להתנגדות אופקית שמגיעה באותו אזור, יש לשים לב

תגובות