dov1007

פרטנר

TASE:PTNR   PARTNER
צפיות ‎69‎
1
מדשדשת בטווח 1570-1320
יצרה תבנית משולש גדול

תגובות