Smart-tradeIL

מניית PTON - פיתאון עלה לי רעיון ללונג..

לונג
NASDAQ:PTON   Peloton Interactive, Inc.
ניתן לראות את המניה נשענת על רמת התמיכה שלה כאשר ההיפוך התבצעה לאחר נר היפוך משמעותי על הרמה. כעת שוברת את המגמה המשנית עם נפחים שתומכים בכיוון.


מבחינת ביקושים, ניתן לראות התחזקות והתחלה של מהלך כלפי מעלה, בנוסף ניתן לראות כי אנו מעל לרמת הPOC מה שמחזק את הנראה בגרף.

מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות כניסת כספים והתחלה של מומנטום חיובי

ישנה אפשרות לתיקון של כמה ימים לפני המשך המהלך, לא להיבהל.

*** אין באמור המלצה לפעולה ***

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.