liormeitar

PYPL תיקון בריא או עבודה בעיניים?

NASDAQ:PYPL   PayPal Holdings, Inc
כפי שניתן לראות בגרף פייפל מבצעת תיקון הנכנס בסרגל פיבונאצ'י ונשען על קו מגמה עולה לאחר שהגיעה לשיא השיאים לפני מספר ימים. תקיון זה מגיע יחד עם שאר השוק. דבר שמותיר שאלה. האם המניה תמשיך בעליה יחד עם שאר השוק או תעבור לדשדוש מפה?
בואו נראה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.