NASDAQ:PYPL   PayPal Holdings, Inc
צפיות ‎117‎
2
* נראית טוב מבחינה פיננסית, אחרי דוח רבעוני טוב.
* נמצאת קרוב לתמיכה באזור 100$
* הוכחת תמיכה והפנים למעלה, שבירה והתמיכה הבאה ב94$.

אין באמור המלצה!

NASDAQ:PYPL

תגובות