NASDAQ:PYPL   PayPal Holdings, Inc
* נראית טוב מבחינה פיננסית, אחרי דוח רבעוני טוב.
* נמצאת קרוב לתמיכה באזור 100$
* הוכחת תמיכה והפנים למעלה, שבירה והתמיכה הבאה ב94$.

אין באמור המלצה!

NASDAQ:PYPL
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.