eyal676

QQQ-האם ההיסטוריה תחזור על עצמה או שנייצר עתיד חדש?

NASDAQ:QQQ   Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ-נאסדק 100
כפי שניתן לראות בגרף אנחנו בעיצומו של תיקון שהיה מתבקש
לגל העליות החזקות של התקופה האחרונה.
אז לאן פנינו מועדות?
אם נסתכל על התקופה של 20.2-20.3 /מוקפת באליפסה
נוכל להבחין במהלך תיקון שדומה באופיו ובעוצמתו למהלך שמתרחש עכשיו
אז-קיבלנו לאחר ירידות אגרסיביות תיקון פיבו 50% כשלאחריו המשך ירידות
להשלמת תבנית הרמונית AB=CD1.272...שימו לב שגם אז הRSI היה מתחת 50 גם בזמן התיקון העולה.
בהתייחס לזמן הנוכחי ניתן לראות שהפריצה של קו ההתנגדות האלכסוני הייתה פריצת שווא/מלכודת דובים
לכסף החדש/טיפש שנכנס למהלך העולה באיחור ומין הסתם נלחץ בירידות ומכר וליבה את אש הירידות-לונג סקוויז.
כרגע לדעתי בגלל הקרבה לבחירות בארהב אני מעריך שהסיכוי גבוה יותר לקבלת מהלכים חדים מעלה/מטה
על פני תנועה צידית/ מדשדשת.
הערכה שלי היא לעליות בימים שני ושלישי השבוע גם בגלל הסטייה השורית ב RSI ,כמו גם העובדה
שסגרנו ביום שישי במחיר 270.45 על ממוצע 50 בכחול ועל רמת תמיכה.
שימו לב למחזורים הגדולים שהיו בירידות ולעובדה שאנחנו עדיין מתחת ל RSI 50.
בשלב ראשון אני מעריך שנראה עליה לרמות מחיר 284.70-282 שמהווה תיקון פיבו 50 לגל היורד כמו בפעם הקודמת
ואז...רק פריצה חוזרת של קו המגמה האלכסוני/התנגדות תוביל שוב לשיא אחרון 303.57 ובתקווה לשיאים חדשים.
כשלון בפריצה של רמת מחיר 284-285 תשכפל את ההיסטוריה ונחזור לרדת.
בהצלחה לכולם ושנראה ימים יפים יותר.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות