eldad2305

מניית RAD

לונג
NYSE:RAD   None
מניית RAD הינה מסקטור השירותים.
זו עסקת שורט פלוט ולכן אינני מתייחס לנתונים הפונדמנטליים.
למניה SHORAT FLOAT של 27.01% ו- SHARES FLOAT של 52.74M.
המניה נתמכת על התמיכה במחיר 12.50.
פריצה של המשולש והמניה צפויה לבצע פיק למעלה.
מניה מסוכנת ותנודתית.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.