NASDAQ:RARE   Ultragenyx Pharmaceutical Inc
צפיות ‎74‎
1
מניית rare עולה 3%, כניסה שלי היתה ב- 41.50.
מניה מסקטור הביוטכנולוגיה.
עסקה לטווח קצר לאור השוק שנמצא בשיא.
החלטה לכניסה לעסקה היא טכנית בלבד !
המניה נעצרה ביום שישי על תמיכה במחיר 39.80 ויצרה נר ירוק עם מחזור גבוה.
הסיכון מול הפוטנציאל כדאי ולכן נכנסתי לעסקה.
התנגדות ראשונה במחיר 45.30.
החברה מדווחת בתאריך 4.11.19 אשקול יציאה בתאריך הנ"ל בהנחה והעסקה תעבוד