NASDAQ:RDHL   Redhill Biopharma Ltd.
תוצאות סופיות של פאזה 3 על התרופה RHB105 במתווה ב H Pylori - לקראת סוף 2018
הביומד הישראלי בנסדק הוא לא בדיוק "חביב הקהל" שם - נדרשת זהירות רבה מאוד.
ראוי לציין שהחלק הראשון של פאזה 3 באותו מתווה RHB105 הסתיים בהצלחה יתרה, ובכל זאת הסיכון קיים.

טכנית 7.71 תמיכה (תוך יומית)
מלמטה 7.2 חשובה (בסיס סגירה)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.