danielavital

חברה: enewable Energy Group

שורט
NASDAQ:REGI   Renewable Energy Group, Inc
סימבול: REGI
סקטור: ENERGY
המניה לאחר ירידה של 60%+ מהשיא ועדיין נמצאת באיזור השלילי,
כרגע אין סימנים של התאוששות מחזורי מסחר גבוהים נרות אדומים, שבירה ואישור של קו המגמה העולה יהווה אפשרות כניסה עבורי.

אין באמור המלצה!

תגובות