eldad2305

מניית RLGY

לונג
NYSE:RLGY   None
מניית RLGY מסקטור הנדל"ן.
למניה נתונים פונדמנטליים סבירים ומטה, אך התבנית הטכנית "מפתה" לכניסה לעסקה לטווח קצר.
בהיבט הטכני המניה יוצרת קיעור לפני פריצת התנגדות.
המניה סגרה אתמול עם נר אוקר ומעל ממוצע 200 שחצתה אותו בפעם השניה.
יעד וסטופ מופיעים על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.