eldad2305

מניית RLGY

לונג
NYSE:RLGY   Realogy Holdings Corp
צפיות ‎77‎
3
מניית RLGY מסקטור הנדל"ן.
למניה נתונים פונדמנטליים סבירים ומטה, אך התבנית הטכנית "מפתה" לכניסה לעסקה לטווח קצר.
בהיבט הטכני המניה יוצרת קיעור לפני פריצת התנגדות.
המניה סגרה אתמול עם נר אוקר ומעל ממוצע 200 שחצתה אותו בפעם השניה.
יעד וסטופ מופיעים על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות