eldad2305

מניית ROKU

לונג
NASDAQ:ROKU   Roku, Inc
צפיות ‎95‎
4
מניית ROKU עוסקת בתחום השרותי טלוויזיה.
המניה נתמכת על קו מגמה עולה התחתון ועל קו התמיכה במחיר 132.80.
פריצה של מחיר 142.00 יהווה כנראה אישור לגל עולה נוסף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות