eyal676

RP-לונג

לונג
NASDAQ:RP   None
RP-תעשיה טכנולוגית-תוכנה.
ספקית עולמית מובילה של תוכנות וניתוח נתונים
לתעשיית הנדלן.
בשבוע שעבר הנפיקה 5 מיליון מניות לציבור במחיר 59$ למניה
ובאותו היום זכינו לראות מחזור חריג במיוחד מעל ממוצע 200/מסומן.
בנר של יום שישי שסגר מלא קיימת גם התלכדות ממוצעים ופריצת קו מגמה מקומי
מה שסימן על כניסה ללונג.
כניסה שמרנית יותר תהיה בפריצת מחיר 67.27 המשמש כהתנגדות חזקה מ 4/19.
שימו לב גם ל RSI המייצר תבנית ספל וידית במקביל לגרף.
יעדים- מסומנים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות