Yamit2000

היא בעיקר יודעה לעלות...RSG מועמדת לסווינג.

לונג
NYSE:RSG   Republic Services, Inc


החברה עוסקת בפינוי אשפה מספקת שירותי פינוי אשפה ופסולת עבור חברות תעשיה, מסחר ורשויות מקומיות. (אף אחד לא יעמוד בהיעדר פינוי אשפה).
ריפבליק סרוויסז RSG פרסמה בסוף אוקטובר את דוחותיה הכספיים – החברה רשמה עלייה בהכנסות, עלייה ברווח הנקי של החברה וכן, עליה ברווח למניה – בהשוואה לאשתקד. היא נסחרת בתוך תעלה עולה
ממוצע נע 20 חתך את ממוצע נע 50 והוא מכוון מעלה.
בגרף יומי, ניתן לראות ש 76.5 היווה איזור התנגדות שהפך לתמיכה.
מחזורי מסחר ראויים בעליות, אם כי RSI מאותת על קניות יתר.
OBV – האם נחצה קו קריטי?
כניסה מעל 76.7 , סטופ מתחת ל 75.5.
אין בזאת המלצה...
אך לחלוטין אשמח לדעתכם המלומדת.

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.