erezlevi2580

תקרה משולשת בראסל 2000 - במחיר 2000!

שורט
CME_MINI:RTY1!   E-Mini ראסל 2000 אינדקס חוזים עתידיים
מבין כל המדדים בארה"ב, הראסל הכי חלש.
אנחנו עדים לתקרה משולשת במחיר עגול מאוד מפסיכולוגי - 2000.
הנר האחרון שחתם את השבוע היה נר "בולען" ואני חושב שהראסך בדרך לתיקון שנוכל
לדעת את עומקו רק תוך כדי תנועה.

כניסה במחיר נוכחי עם סטופ בגבוה,
מחיר כניסה: 1,970
סטופ: 2020

חשוב לי להדגיש ששורט זו עסקה מסוכנת מאוד והמגמה בארה"ב עדיין לא התהפכה במלואה
ולכן אני מעט מקדים את המהלך מה שגורם להקטנת הסיכוי והגדלת הסיכון.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.