NASDAQ:RUN   Sunrun Inc
מניית Run,
פריצת האלכסון היורד האדום תועל ל48.5$,
משם התנגדות חזקה אך פריצה תוביל לתנועה חזקה לכיוון ה54$ ואולי אף מעלה.
כ25% פוטנציאלי.
פוטנציאל לתחתית כפולה.
אין המלצה באמור 💎
הערה: עדיין מחכה לכניסה בפריצה
עסקה פעילה: עקב הירידה,
הכניסה בוצעה ב6.10 על התמיכה 41.42$,
בשלב זה 2/3 בחוץ 22% רווח

שליש אחרון משאיר כרגע,
המניה על תמיכה.
הערה: שליש אחרון נסגר אתמול,
26% רווח.