razbenmoshe

מניית S ללונג איסוף כבד בנקודת היפוך

לונג
NYSE:S   SentinelOne, Inc
[url S
= ]