tsippi100

SATS -חברת אקוסטאר

NASDAQ:SATS   EchoStar Corporation
חברת אקוסטאר - STAS
מספקת טכנולוגיות לוויין בפס רחב ושירותי אינטרנט בפס רחב ברחבי העולם.
הגיע לראדר שלי בעקבות הבז התקשורתי על מניות החלל כשקייטי וודס הודיעה על הנפקת תעודת סל שתכלול מניות מהתחום.

מאז תחילת 2020 ירדה כ50%

ראיתי תחתית כפולה

ראיתי גאמפ על רמת ה88% פיבו

ראיתי במשקפת את ARKX

ראיתי את המחיר חוצה את ממוצע 50

מה חסר לי?

מחזורים יותר גבוהים יחד עם תנועה צפונה

אין באמור המלצה אלא רעיון למעקב לימודי.כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.