eyal676

SBUX-לונג

לונג
NASDAQ:SBUX   Starbucks Corporation
SBUX-82.72
סטארבאקס קיבלה אתמול העלאת דירוג מסטיפל
מ HOLD ל BUY עם יעד מחיר 90$.
כתגובה המניה פרצה אתמול את ממוצע 200 בנר עוצמתי ומלא
ובמחזור גדול מהממוצע פי 2.
אני מזהה תבנית ספל עם ידית-תבנית המשך שורית להמשך התנועה מעלה.
פריצה של מחיר 83.71 תכניס את הפקודה ללונג עם יעד ראשון 90$
יעד שני 94.00$ ואפשרות ליעד 3 בשיא כל הזמנים ב 99.82$.
סטופ ניתן למקם מתחת לממוצע 200.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.