Yamit2000

איך לחשב שינוי במחיר במהירות ובקלות ולייעל את ניתוח הנכס שלך

השכלה
NASDAQ:SCR   None
כלי טווחי התאריך וטווח המחירים הם כלים פופולריים וקלים לשימוש למדידת שינוי המחיר של כל נכס. הם יכולים למדוד תיקונים היסטוריים, נסיגות, שווקי שוורים, שווקי דובים, אזורי מטרה, אזורי רווח וכל דבר אחר שאתה יכול לחשוב עליו במסחר.

תוכל גם להשתמש בכלי טווח התאריכים כדי למדוד את המרחק בין שתי נקודות. הכלי טווח תאריכים מועיל ללימוד פעילות מסחר קודמת ותכנון עיסקאות. כמה זמן נמשכה הפריצה האחרונה? כמה זמן נמשכו חמשת התיקונים האחרונים? אלה דוגמאות לשאלות שאתה יכול לשאול את עצמך. לאחר מכן, תוכל להשתמש בכלים העומדים לרשותך לצורך לימוד ושרטוט שווקים.

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.