eldad2305

מניית SI

לונג
NYSE:SI   חברת Silvergate Capital
מניית SI מסקטור הבנקאות
עסקה לטווח בינוני.
המניה נתמכת על מחיר 84.00 אזור ממוצע 200 ומשם יצרה תנועה עולה עד אזור ההתנגדות במחיר 118.72.
מחזורי המסחר מתחילים לעלות ומסמנים כניסה של כסף חדש למניה (סימן נוסף גם באינטרול השבועי).
המניה תעניין מעל מחיר ההתנגדות.
חשוב לתת "אוויר" למניה ולכן מיקום הסטופ מתחת לתמיכות.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.