yedidyakalfa

SLGN REVERSAL

לונג
TASE:SLGN   SOLEGREEN
צפיות ‎111‎
2
סולגרין, חברת אנרגיה ירוקה.
המניה עלתה יחד עם הסקטור הלוהט מאות אחוזים השנה.

לאחר מעקב נראה שסיימה תיקון של כ20% ונעצרת על תמיכת פיבונאצ'י.
נראה שמדד העוצמה היחסי ( RSI ) סימן תחתית ולמרות שזרימת הכספים עדיין שלילית'
אני מאמין שנראה היפוך ממש בקרוב, אולי אפילו מחר.

נר אחרון bullish hummer candlestick המסמן על סיום מגמת הירידה.
פוטנציאל : כ22%, חזרה לשיא קודם.
אין באמור המלצה.
הערה: מיקום סטופ ב2720.
הערה: סולגרין ממשיכה יפה לאחר התיקון מעלה.

תגובות