AVIHANOUNA

SP500 ניתוח משולש עולה

שורט
VANTAGE:SP500   S&P Index Cash CFD (USD)
כמו שאתם רואים 4 ניסיונות כושלים לפרוץ את ההתנגדות שבפעפ הרביעית קיבלנו פריצה פייק ואז חוזרים לנסות שוב פריצה מחדש
אם הפריצה תצלייח נגיע ל4600 קרוב לשיא העליון {לביצוע עסקה בהצלחה לראות בתחתית העמוד} אבל אני מאמין שלא נגיע לשם בגלל כל המצב במקרו
הגענו לפריצה שווא 4213+-

היעד הראשון תחתית המשולש בשער של 3964
והקצפת שאם נשבור את תחתית המשולש נגיע לתחתית כפולה במחיר של 3500
מה הלאה אייך פועלים ?


משולש עולה (ascending triangle)
הגבול העליון של המשולש הוא קו התנגדות ישר או בעל שיפוע קל. הגבול התחתון הוא קו התמיכה בעל שיפוע עולה. אמפליטודת התנועה יורדת והמחיר מתכנס למשולש. ברוב המקרים יצירתה של התבנית נגמרת בפריצת הגבול העליון למעלה. לכן, כדאי לקבוע נקודות כניסה לפוזיציית LONG מעל הגבול העליון של המשולש.
{במצב שלנו קיבלנו דחייה וחזרב לבדיקה מחדש}

חיזוי מחיר היעד
היעד שאליו יגיע המחיר בדרך כלל נקבע לפי גובה המשולש בחלקו הרחב ביותר. מרחק זה מהווה את היעד שאליו צפוי המחיר להגיע מנקודת הפריצה.

קיימת דרך נוספת לקביעת מחיר היעד. במשולש שנפרץ למטה יש להעביר קו מקביל לקו העליון של המשולש. במשולש שנפרץ למעלה יש להעביר קו מקביל לקו התחתון של המשולש. הרמה שהתקבלה נחשבת כמינימלית שאליה צריך להגיע המחיר.
הדרך ללקיחת שורט עם סטופ צמוד שקו התחתון של המשולש נשבר
אפשרות שניה להמתין לשבירה וחזרה לבדיקה של הקו תחתון של המשולש עם סטופ צמוד ולהמתין ליעד
כל האמור הינו מהווה יעוץ למסחר זה קטע בידורי בלבד ודעתי האישית 😇
אשמח לתגובות האמת היה משהו יותר מושקע פשוט נמחק לי כל מה שכתבתי אז מתנצל אם לא מפורט כהלכה :)

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.