danielavital

חברה : SunPower Corporation

לונג
NASDAQ:SPWR   SunPower Corporation
סימבול : SPWR
סקטור : טכנולוגיה
אופי החברה : חברה המספקת פתרונות סולאריים ברחביי העולם
מבחינה טכנית
מגמה ראשית : עולה
מגמה משנית : מדשדשת
מחזורים : לא מספקים
אינדיקטורים : חיובים
המניה בונה תבנית יפה לכיוון עליות
אך נמצאת באיזור משמעותי
במידה ותשבור את האיזור המשמעותי עם נר אישור תהיה אפשרות לכניסה אצפה לראות עלייה במחזורים שיחזק לנו את אפשרות לכניסה לעסקה.
אין באמור המלצה!

תגובות