dkrisi1

S&P 500 וחיבור לגלי אליוט - עד לאן נרד ומתי סוף סוף נעלה

שורט
SP:SPX   מדד S&P 500
אז בהמשך לתבניות מהניתוחים הקודמים שלי, ניתן לראות שאנחנו פוגעים
פעם אחר פעם ביעדים שאנחנו מציבים..
הפעם יש לי המשך יעד נמוך ל S&P אשר ניתן למצוא אותו במספרי 3120 - 3300
הדברים שלי מגובים במספר דברים:
ממוצעים 55(שנלקח ממסPרי פיבונצי) ו 319
גלי אליוט.
תמיכות חזקות ארוכות טווח.
פיב אקסטנשיין.
פיב ריטמיסמנט.

1. הצלבה של ממוצעים 55 ו319 (ממוצע 55 נלקח ממספרי פיבונאצי)
2. גלי אליוט נמצאים בגל ה5 של הגלים.
3. קו תמיכה כחול מלווה את המגמה.
4. יעד 3120 נמצא על פיב אקסטנשיין 2 - שזהו אחד מהיעדים המקובלים לסיום גלי אליוט.
5. 3120 נמצא על פיב רגיל 0.618 של כל המגמה.
6. תמיכה חזקה מאוד של אזורי קוביד מרץ 20.

7. התיקונים של המשך התבנית אליוט A B C
ירימו אותנו עד אזורי 4800

אין לראות באמור המלצה.